<<Vissza
   Helyzetkép és adatok


Magyarországon a kifolyásnál 30 °C-nál melegebb vizű kutakat és forrásokat tekintjük hévízkutaknak, illetve hévforrásoknak Hévízfeltárásra az ország területének mintegy háromnegyedén van lehetőség.

A termálvizet adó kutak mintegy 30 százaléka balneológiai célú, több mint egynegyedük ivóvízellátásra hasznosítódik, s nem egészen a fele szolgál geotermikus energiahasznosítási célokra. A tisztán geotermikus energiahasznosítási célú hévízkivétel a jelenlegi kormányzati szándékok szerint nem engedhető meg visszatáplálás nélkül, a lehűlt hévizeket vissza kell juttatni a hévízadó rétegbe.

Magyarországon a geotermikus gradiens - amely megmutatja, hogy egységnyi mélységközönként hány fokot növekedik a hőmérséklet - átlagosan 5 °C/100 m, ami mintegy másfélszerese a világátlagnak. Ennek oka az, hogy a Magyarországot magába foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a 30-35 km-es világátlagnál - mindössze 24-26 km vastag -, valamint az, hogy jó hőszigetelő üledékek (agyagok, homokok töltik ki a medencét. A mért hőáram-értékek - vagyis a föld mélyéből egységnyi területen kilépő hőteljesítmény - nagyok (átlagosan 90 mW/m2), miközben az európai kontinens területén 60 mW/m2 az átlagérték. Az ország felszínén kb. 10 C a középhőmérséklet. Az említett geotermikus gradiensnek megfelelően 1 km mélységben 60, 2 km mélységben pedig már 170 C a kőzetek és az azokban elhelyezkedő víz hőmérséklete. A geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken pedig kisebb mint az országos átlag. A hévízkutakban felfelé haladó víz a kút csövezése mentén lehűl, ezért a felszínen a vízhőmérséklet ritkán haladja meg a 100 °C-ot. Gőzelőfordulásokat csak néhány, kellően még nem megkutatott, nagymélységű feltárásból ismerünk.

(Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)

<<Vissza


    BAREX Kft. - termál energia, szállítmányozás, felszámolás    |    5540 Szarvas, Kossuth u. 18. Tel: +36-66-313-597

Email: info@barexkft.hu